Aktualności

Artykuł mec. Alicji Wasielewskiej na portalu money.pl!

04.05.2020

Jak wygląda sytuacja przygranicznych pracowników w obliczu pandemii koronawirusa?

„Następstwa zamknięcia ruchu przygranicznego uderzają w pracowników, dla których codziennością było przekraczanie granic Polski, by dostać się do miejsca pracy oddalonego nierzadko o dystans krótszy niż pokonywany przez warszawiaka przeprawiającego się z jednego brzegu Wisły na drugi. Zatrudnieni za granicą pracownicy hut, kopalni, fabryk, firm budowlanych czy warsztatów, gotowi i chętni do pracy, zostali postawieni przed dylematem – zostawić rodziny i pracować czy zostać w kraju, nierzadko bez środków do życia i z perspektywą braku dalszego zatrudnienia”.

Mec. Alicja Wasielewska trudny temat „koronagranicy” w kontekście przygranicznych pracowników porusza w nowym artykule opublikowanym na łamach portalu money.pl.

Zapraszamy do lektury!