Aktualności

Czy warto inwestować w branżę kosmetyczną w obliczu kryzysy i pandemii?

10.08.2022

Czy warto inwestować w branżę kosmetyczną w obliczu kryzysy i pandemii? Eksperci twierdzą, że tak.

Pandemia odbiła się negatywnie na wielu sektorach rynku i spowodowała znaczne straty także w branży kosmetycznej. Jednak spadek ten już w najbliższych latach ma zostać zniwelowany.

Według szacunków Statista w latach 2022-2025 wartość przychodów całego rynku kosmetyków w Europie odnotuje istotny wzrost w wysokości 3,5% rocznie, osiągając 122,8 mld EUR w końcu okresu. Jest to najwyższy wzrost od 2009 roku.

Rynek kosmetyczny jest nadal bardzo perspektywiczny. Przyczyny mogą leżeć w rosnącej świadomości konsumentów w tym zakresie, a także w rosnącym dochodzie rozporządzalnym. Skutkuje to zmianami przyzwyczajeń konsumentów w zakupach kosmetycznych, przekładającymi się na wzrost wydatków na te produkty.