Aktualności

Komentarz mec. Piotra Walczaka w Dzienniku Gazecie Prawnej!

16.03.2021

Większy nadzór nad dostawcami usług przetwarzania danych finansowych, a także skrócenie procedury przekazywania informacji o właścicielach papierów wartościowych – między innymi takie zmiany niesie ze sobą nowelizacja przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

Celem wprowadzenia zmian jest większe zabezpieczenie informacji udzielanych przez podmioty agregujące dane o transakcjach. „Transgraniczny wymiar przetwarzania danych w UE oraz negatywny wpływ ewentualnych rozbieżności w praktykach nadzorczych różnych państw członkowskich negatywnie oddziaływały na jakość danych transakcyjnych i zadania dostawców usług w zakresie udostępniania informacji” – mówi mec. Piotr Walczak w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną. Mec. Walczak wyjaśnił także, jakie praktyczne konsekwencje przyniosą nowe przepisy.

Całość merytorycznej wypowiedzi mec. Walczaka można przeczytać w dzisiejszym (16 marca 2021 r.) wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Gratulujemy!