Postępowania sądowe i arbitrażowe

Wsparcie ekspertów na sali sądowej oraz w postępowaniach arbitrażowych zapewnia Klientom bezcenne poczucie bezpieczeństwa. 

Pomagamy naszym Klientom na wszystkich etapach sporu – począwszy od mediacji, poprzez pomoc w gromadzeniu dowodów i ich ocenie, a także reprezentację w całym postępowaniu i zabezpieczeniu roszczeń – aż po uzyskanie orzeczenia i jego egzekucję.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, przed sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym. Zapewniamy zastępstwo także przed sądami polubownymi.

Oferujemy m.in.:

  • ocenę ryzyka prowadzenia sporu sądowego,
  • przygotowanie kompleksowych scenariuszy procesowych o długofalowym charakterze,
  • przygotowanie dokumentacji przedprocesowej i dokumentacji procesowej (pism, wezwań i wniosków),
  • reprezentację i ochronę interesów Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

W trakcie całego postępowania sądowego lub arbitrażowego jesteśmy blisko naszych Klientów. Cenimy jasną, przejrzystą komunikację i stały kontakt, dzięki któremu przedsiębiorstwa, które nam zaufały, otrzymują pełne informacje na temat toczących się postępowań. Jeśli doceniasz takie podejście i szukasz kancelarii, która w pełni zaangażuje się w Twoją sprawę – jesteśmy do dyspozycji.

Wiemy,
jak Ci
pomóc.

ZADZWOŃ

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Mamy ekspertów, którzy rozwiążą Twoje problemy