Prawo pracy

Największy kapitał każdej firmy – to ludzie. Dbałość o kwestie z zakresu prawa pracy i zatrudniania to obowiązek każdego pracodawcy. Warto podejść do niego świadomie. 

Zapewniamy doradztwo małym, średnim i dużym firmom, jak również korporacjom. Oferujemy wsparcie we wszystkich kluczowych aspektach prawa pracy, jak m.in. nawiązywanie stosunku pracy, legislacja pracownicza, wypadki przy pracy, czy zakaz konkurencji.

Celem oferowanej przez nas obsługi prawnej jest pomoc Klientowi nie tylko w dopełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, ale również – w realizacji wyznaczonych celów biznesowych. Działamy w sposób, dzięki któremu Klient zyskuje pewność, że na drodze na drodze do ich osiągnięcia nie stanie nierozwiązany w przeszłości problem z obszaru prawa pracy.

Oferujemy m.in.:

  • pomoc przy zawieraniu umów z pracownikami oraz kontraktów managerskich (negocjacje, przygotowanie),
  • kompleksowe wsparcie w obszarze wewnętrznego i transgranicznego delegowania pracowników – m.in. menadżerów projektów, inżynierów, a także opiekunek osób starszych,
  • opracowanie legislacji pracowniczej – odpowiednich procedur i regulaminów,
  • wsparcie dotyczące roszczeń związanych z szeroko rozumianym zakazem konkurencji,
  • pomoc w toku dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami przy pracy,
  • przygotowanie i wdrożenie polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
  • reprezentację w trakcie postępowań ugodowych i sądowych – przed sądami wszystkich instancji,
  • reprezentację w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi urzędami,
  • pomoc przy zatrudnianiu cudzoziemców.

Pracując z naszymi Klientami, nie działamy szablonowo – zawsze wyczerpująco analizujemy sytuację firmy. Przedstawiamy indywidualne rekomendacje oraz dopasowujemy optymalne rozwiązania. W sprawach z obszaru prawa pracy nie warto działać samodzielnie – zaufaj naszej eksperckiej wiedzy.

Wiemy,
jak Ci
pomóc.

ZADZWOŃ

Prawo pracy

Mamy ekspertów, którzy rozwiążą Twoje problemy