Aktualności

Wypowiedź ekspercka mec. Alicji Wasielewskiej dla portalu Money.pl!

18.09.2020

Portal Money.pl opisał wczoraj bardzo ważną sprawę. Agencja pracy tymczasowej z Radomia wpisuje kary do umów-zleceń, ponieważ osoby zatrudnione z dnia na dzień bez powodu porzucają pracę. Niestety cierpią na tym pracownicy, którzy którzy rezygnują z ważnych i uzasadnionych powodów.

Mec. Alicja Wasielewska w rozmowie z Money.pl mówi – takie klauzule dyscyplinujące mogą być sprzeczne z prawem. Mimo że agencja stoi na stanowisku, że musi się zabezpieczać, ponieważ o lojalnych pracowników coraz trudniej, mec. Wasielewska zwraca uwagę, że należałoby się zastanowić, czy w tej konkretnej sytuacji mamy do czynienia z umową cywilnoprawną, czy też relacje stron przypominały bardziej stosunek pracy niż zlecenia.

Gdyby sąd pracy uznał, że łączący strony stosunek odpowiada stosunkowi pracy, nie natomiast zlecenia, agencja nie miałaby prawa żądać od pracownic zapłaty kar umownych na wypadek niewykonania jakiegokolwiek zobowiązania. Kodeks pracy tego zabrania – dodaje mec. Wasielewska.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ 

Zapraszamy do przeczytania całości artykułu!