Aktualności

Wypowiedź mec. Walczaka w Dzienniku Gazeta Prawna!

29.05.2020

Obostrzenia związane z pandemią są stopniowo znoszone, życie gospodarcze powoli wraca do normy. Jak jednak wygląda aktualna sytuacja prawna pracujących na terytorium Polski cudzoziemców?

“Pracę cudzoziemca na terytorium Polski uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się ostateczna. Warunkiem jest jednak złożenie wniosku przez pracodawcę w terminie i bez braków formalnych (bądź ich uzupełnienie w terminie).” – mówi mec. Piotr Walczak dla Dziennika Gazety Prawnej.

Wyczerpująca wypowiedź mec. Walczaka w tej kwestii znalazła się artykule “Koniec epidemii oznacza początek problemów z przedłużaniem zezwoleń dla obcokrajowców” opublikowanym we wczorajszym wydaniu Dziennika.

Warto przeczytać!