Odpowiedzialność za produkty

Producenci oraz dystrybutorzy ponoszą odpowiedzialność za wytwarzane lub dystrybuowane produkty. 

Problemów, które mogą pojawić się na drodze od produkcji do konsumenta, jest wiele – począwszy od braku odpowiedniej strategii wejścia na rynek, poprzez brak stosownych procedur w razie problemów z produktem, aż po konieczność wycofania go z rynku. Sprawy związane z odpowiedzialnością za produkt wymagają więc nie tylko doskonałej orientacji w przepisach, ale również wyjątkowej skrupulatności. Nasi eksperci pomogą Twojej firmie we wszystkich kwestiach związanych z szeroko rozumianą odpowiedzialnością za produkty.

Oferujemy m.in.:

  • wsparcie w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej za produkt producenta, sprzedawcy i dystrybutora,
  • pomoc w sprawach na tle odpowiedzialności producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  • doradztwo dotyczące oznakowania towarów i tworzenia dokumentacji,
  • przygotowanie i wdrożenie procedur reklamacyjnych,
  • wsparcie w zakresie dostosowania do wymogów BHP miejsc przechowywania towarów,
  • kompleksowe prowadzenie postępowań sądowych na tle roszczeń odszkodowawczych związanych z odpowiedzialnością za towar z wadą bądź niebezpieczny,
  • pomoc przy ustaleniu odpowiednich środków zaradczych w przypadku produktów niebezpiecznych oraz przy wycofywaniu ich z rynku.

Odpowiedzialność za produkt może rodzić poważne konsekwencje. Nie warto podejmować ryzyka. Z przyjemnością pomożemy Twojej firmie rozwiązać wszystkie problemy, które napotyka na drodze od produkcji do konsumenta.

Wiemy,
jak Ci
pomóc.

ZADZWOŃ

Odpowiedzialność za produkty

Mamy ekspertów, którzy rozwiążą Twoje problemy